Športska 8, Dugo Selo
01/2759-755
tajnik@nsds.hr

Seniorski Kup za 2021. g. pripao NK Dugo Selo