Športska 8, Dugo Selo
01/2759-755
tajnik@nsds.hr

Upute o organizaciji utakmice za vrijeme epidemioloških mjera